Pintér Kálmán szakrendelő
Cím: 1188 Budapest, Nemes u. 18-20


Cím nagyobb térképen való megjelenítése


Intézetünkben elsősorban  XVIII. kerületi lakosok illetve XVIII. kerületi házi - vagy szakorvosi beutalóval érkező betegek ellátását végezzük.
 
Kinevezett vezető: Dr. Klement Anikó

Tájékoztató a betegfogadásról
Az Intézetbe érkező betegek felvétele a betegirányító pultnál történik.
Munkanapokon reggel 6 óra 30 perckor fogadják az első beteget felvételre, az utolsót pedig este 18 óra 30 perckor.  
 
 
A szakrendelésekre történő bejelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- TAJ-kártya
- lakcím kártya
- személyi igazolvány
 
Bejelentkezésnél, a beutaló-köteles szakrendelések esetében, a beutalót be kell mutatni.
 
 
Előjegyzési rendszer
A bevezetett előjegyzési rendszerrel a szakrendelésekre történő bejutást könnyítjük meg azzal, hogy időpont egyeztetéssel a beteg és az orvos számára is kiszámíthatóbbá tehetjük az ellátást, csökkenthetjük a várakozási időt. Az előjegyzéshez szükség van TAJ-kártyára és saját telefonszámra arra az esetre, hogy értesíteni tudjuk az előjegyzett betegeket, ha váratlan esemény miatt a rendelés elmaradna. Az időpontkérés több módon történhet:
- Személyesen: a betegirányító munkatársainál, szakrendelésekre történő bejelentkezések
   alkalmával.
- Személyesen: a betegellátás során az adott szakrendelésen a következő megjelenés,
   kontroll időpontját lehet egyeztetni.
- Telefonon: Hétköznap 8-16 óráig a 297- 2060-as telefonszámon.
   16 óra után nem lehetséges az előjegyzés kérés telefonon.
 
 
Beutalóköteles szakrendelések:
- Röntgen
- Laboratórium ( betegirányításon nem kell jelentkezni, sorszám szükséges a sorszámhúzó
   automatából) 
 
 
Beutaló és előjegyzés-köteles szakrendelések:
Időpontkérés a Betegirányítótól:
- Gyógymasszázs
- Ideggyógyászat
- Reumatológia
- Kardiológia
  
Időpontkérés az osztálytól:
- Fizikoterápia
- Gyógytorna
- Ultrahang (297-20-63) 
 
 
Orvosi beutaló nélkül is igénybe vehető szakrendelések:
- Sebészet
- Nőgyógyászat (időpontot kell kérni a betegirányítótól)
- Bőrgyógyászat
- Urológia (időpontkérés a betegirányítótól) 
 
 
Nem kell a betegirányító pultnál bejelentkezni:
- Háziorvosi rendelések
- Fogászat
  
 
TAJ - ellenőrzés, járulékfizetés:
 A szociális hozzájárulási adó összege havi 7050 Ft, amennyiben azt munkáltatója nem fizeti. A járulékfizetést a lakóhely szerint illetékes állami adóhatósághoz kell teljesíteni. A jogviszonyának rendezését kezdeményezheti:
- elektronikus úton az ügyfélkapu TAJ-szolgáltatások menüpontján keresztül,
- levélben, az OEP honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és a lakóhely szerinti
   megyei egészségbiztosítási pénztárhoz (MEP) történő beküldésével,
- személyesen a lakóhely szerint illetékes MEP ügyfélszolgálatán.
 
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy 2008. január 1-jét követően a jogviszony hiánya esetén, az OEP köteles átadni a biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezők adatait az állami adóhatóságnak, amely szerv vizsgálatot kezdeményezhet és az elmaradt egészségügyi-szolgáltatási járulékot - a mulasztás szankcióival együtt - az elévülési idő figyelembe vételével behajtja. Ezért kérjük, amennyiben biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll és más jogcímen sem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, úgy szíveskedjék jogviszonyának rendezése érdekében a szükséges lépéseket megtenni. A jogviszony ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseit a 06-40-200-781 telefonszámon teheti fel

 
 

A BETEG JOGAI

 

Az 1997. évi Egészségügyi törvény értelmében a beteg az alábbi jogokkal, kötelezettségekkel bír:

A beteg jogai:

- Az egészségügyi ellátáshoz való jog

- Az emberi méltósághoz való jog

- A kapcsolattartás joga

- A tájékoztatáshoz való jog

- Az önrendelkezéshez való jog

- Az ellátás visszautasításának joga

- Az egészségügyi dokumentáció megismerésének a joga

- Az orvosi titoktartáshoz való jog

 

A beteg kötelezettségei:

- Tiszteletben tartani az intézményi rendet.

- Az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni.

- A jogszabályban előirt személyes adatait, hitelt érdemlően igazolni.

- A beteg és a hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.

- A betegellátás zavartalansága érdekében kérjük a betegeket és hozzátartozóikat, hogy a vizsgálathoz szükséges ideig tartózkodjanak a Szakrendelő területén.

 

Tájékoztatjuk a betegeket, hogy Intézményünkben az egészségügyi- és személyes adatok kezelése kizárólag a betegellátás céljából történik.

 

Kérjük észrevételét, javaslatát jelezze felénk a Betegirányító munkatársainál található formanyomtatványon.

 

A beteg jogosult az egészségügyi ellátásával kapcsolatban szóban, vagy írásban panaszt tenni.

Panasz esetén bizalommal forduljon az ügyvezető igazgatóhoz, valamint helyetteseihez.

 

Betegjogi képviselő elérhetősége

 

A következőkre hívjuk fel a figyelmét:
Szakrendelő egész területén tilos a dohányzás! 
Kérjük mobil telefonját, kapcsolja ki a vizsgáló helyiségekben és vigyázzon intézményünk rendjére és tisztaságára!
  Megőrzést és felelősséget értékeikért nem vállalunk!