Szakrendelések

Kinevezett vezető: Dr. Klement Anikó

Tájékoztató a betegfogadásró
Az Intézetbe érkező betegek felvétele a betegirányító pultnál történik.
Munkanapokon reggel 6 óra 30 perckor fogadják az első beteget felvételre, az utolsót pedig este 18 óra 45 perckor.  
 
 
A szakrendelésekre történő bejelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- TAJ-kártya
- lakcím kártya
- személyi igazolvány
 
Bejelentkezésnél, a beutaló-köteles szakrendelések esetében, a beutalót be kell mutatni.
 
 
Előjegyzési rendszer
A bevezetett előjegyzési rendszerrel a szakrendelésekre történő bejutást könnyítjük meg azzal, hogy időpont egyeztetéssel a beteg és az orvos számára is kiszámíthatóbbá tehetjük az ellátást, csökkenthetjük a várakozási időt. Az előjegyzéshez szükség van TAJ-kártyára és saját telefonszámra arra az esetre, hogy értesíteni tudjuk az előjegyzett betegeket, ha váratlan esemény miatt a rendelés elmaradna. Az időpontkérés több módon történhet:
- Személyesen: a betegirányító munkatársainál, szakrendelésekre történő bejelentkezések alkalmával.
- Személyesen: a betegellátás során az adott szakrendelésen a következő megjelenés, kontroll időpontját lehet egyeztetni.
- Telefonon: Hétköznap 8 - 16 óráig a 297-1252, 297-1253 , 297-2060-as telefonszámokon.
16 óra után nem lehetséges az előjegyzés kérés telefonon.
 
 
Beutalóköteles szakrendelések:
- Röntgen
- Laboratórium ( betegirányításon nem kell jelentkezni, sorszám szükséges a sorszámhúzó automatából) 
 
 
Beutaló és előjegyzés-köteles szakrendelések:
Időpontkérés a betegirányítástól:
- Gyógymasszázs
- Ideggyógyászat
- Reumatológia
- Kardiológia
  
Időpontkérés az osztálytól:
- Fizikoterápia
- Gyógytorna
- Ultrahang (297-20-63) 
 
 
Orvosi beutaló nélkül is igénybe vehető szakrendelések:
- Sebészet
- Nőgyógyászat (időpontot kell kérni a betegirányítótól)
- Bőrgyógyászat
- Urológia (időpontkérés a betegirányítótól) 
 
 
Nem kell a betegirányító pultnál bejelentkezni:
- Háziorvosi rendelések
- Fogászat
  
 
TAJ - ellenőrzés, járulékfizetés:
 A szociális hozzájárulási adó összege havi 6390 Ft, amennyiben azt munkáltatója nem fizeti. A járulékfizetést a lakóhely szerint illetékes állami adóhatósághoz kell teljesíteni. A jogviszonyának rendezését kezdeményezheti:
- elektronikus úton az ügyfélkapu TAJ-szolgáltatások menüpontján keresztül,
- levélben, az OEP honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és a lakóhely szerinti megyei egészségbiztosítási pénztárhoz (MEP) történő beküldésével,
- személyesen a lakóhely szerint illetékes MEP ügyfélszolgálatán.
 
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy 2008. január 1-jét követően a jogviszony hiánya esetén, az OEP köteles átadni a biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezők adatait az állami adóhatóságnak, amely szerv vizsgálatot kezdeményezhet és az elmaradt egészségügyi-szolgáltatási járulékot - a mulasztás szankcióival együtt - az elévülési idő figyelembe vételével behajtja. Ezért kérjük, amennyiben biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll és más jogcímen sem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, úgy szíveskedjék jogviszonyának rendezése érdekében a szükséges lépéseket megtenni. A jogviszony ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseit a 06-40-200-781 telefonszámon teheti fel

 
Az 1997. évi Egészségügyi törvény értelmében a beteg az alábbi jogokkal, kötelezettségekkel bír:
 
A beteg jogai:
- Az egészségügyi ellátáshoz való jog.
- Az emberi méltósághoz való jog.
- A kapcsolattartás joga.
- A tájékoztatáshoz való jog.
- Az önrendelkezéshez való jog.
- Az ellátás visszautasításának joga.
- Az egészségügyi dokumentáció megismerésének a joga.
- Az orvosi titoktartáshoz való jog.
 
A beteg kötelezettségei:
- Tiszteletben tartani az intézményi rendet.
- Az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni.
- A jogszabályban előírt személyes adatait, hitelt érdemlően igazolni.
- A beteg és a hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.
- A betegellátás zavartalansága érdekében kérjük a betegeket és hozzátartozóikat, hogy a vizsgálathoz szükséges ideig tartózkodjanak a Szakrendelő területén.
 
Tájékoztatjuk a betegeket, hogy Intézményünkben az egészségügyi és személyes adatok kezelése kizárólag a betegellátás céljából történik.
 
Kérjük észrevételét, javaslatát jelezze felénk a betegirányító munkatársainál található formanyomtatványon.
 
A beteg jogosult az egészségügyi ellátásával kapcsolatban, szóban vagy írásban panaszt tenni.
 
Panasz esetén, bizalommal forduljon az ügyvezető igazgató úrhoz valamint helyetteseihez.
 
 
A következőkre hívjuk fel a figyelmét:
Szakrendelő egész területén tilos a dohányzás! 
Kérjük mobil telefonját, kapcsolja ki a vizsgáló helyiségekben és vigyázzon intézményünk rendjére és tisztaságára!
  Megőrzést és felelősséget értékeikért nem vállalunk!